Αναλογικό πιεσόμετρο Riester τύπου Vaquez-Laubry με ενσωματωμένο μανόμετρο

Μανόμετρο διαμέτρου 49 mm με κλίμακα μέτρησης

Βαλβίδα ακριβείας για την απελευθέρωση του αέρα

Μικροφίλτρο που ελέγχει την ροή του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές

Φίλτρο σκόνης που προστατεύει το σύστημα μέτρησης

Διάφραγμα αντοχής έως 600 mmHg

Περιχειρίδα περιφέρειας 24 – 32 cm

Ειδική θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς

Εύρος μέτρησης έως 300 mmHg

Ακρίβεια μέτρησης +/- 3 mm Hg

Εγγύση καλής λειτουργίας 2 ετών

Τα ακουστικά διατίθεται ξεχωριστά