Αναλογικό πιεσόμετρο Riester τύπου Vaquez-Laubry με ενσωματωμένο μανόμετρο

Περιγραφή

Μανόμετρο διαμέτρου 49 mm με κλίμακα μέτρησης
Βαλβίδα ακριβείας για την απελευθέρωση του αέρα
Μικροφίλτρο που ελέγχει την ροή του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές
Φίλτρο σκόνης που προστατεύει το σύστημα μέτρησης
Διάφραγμα αντοχής έως 600 mmHg
Περιχειρίδα περιφέρειας 24 – 32 cm
Ειδική θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς
Εύρος μέτρησης έως 300 mmHg
Ακρίβεια μέτρησης +/- 3 mm Hg
Εγγύση καλής λειτουργίας 2 ετών
Τα ακουστικά διατίθεται ξεχωριστά