Περιχειρίδα πιεσόμετρου τύπου Omron (Universal Large)

Περιχειρίδα πιεσόμετρου τύπου Omron (Universal Large)