ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

Η νυχτερινή οξυμετρία είναι μια απλή εξέταση η οποία μπορεί να γίνει πλέον εύκολα, αναίμακτα και με μεγάλη ακρίβεια στο σπίτι, μέσω της παλμικής οξυμετρίας (SpO2). Με τη μέθοδο, αυτή προσδιορίζεται ο κορεσμός του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τρόπος διεξαγωγής της εξέτασης:

1. Τοποθετείται ένας μαλακός αισθητήρας (οξύμετρο) στο μέσο δάκτυλο ή τον παράμεσο του μη ενεργού άνω άκρου.

2. Ο αισθητήρας αυτός συνδέεται με μια συσκευή που είναι τοποθετημένη (σαν ρολόι) στον καρπό του εξεταζόμενου και η οποία καταγράφει καθ’ όλη τη διάρκεια του ύπνου, τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα καθώς και την καρδιακή συχνότητα.

3. Ακολούθως τα δεδομένα μεταφέρονται στον υπολογιστή, όπου εκεί γίνεται αυτόματα η ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε αριθμητική μορφή και γραφικές παραστάσεις.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος