ΚΑΛΤΣΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΥ 2824

‘- Κλάση 2 (23-32 mmHg).

– Κάτω γόνατος.

– Κλειστά δάχτυλα.

Μέτρηση: Η παρακάτω μέτρηση αντιστοιχεί στην περίμετρο της γάμπας.

Πιο αναλυτικά:

MΝ4 (37 – 42 cm)

LΝ5 (39 – 44 cm)

XLΝ6 (41 – 47 cm)

XXLΝ7 (43 – 49 cm)