Σταντ Αλτήρων Χεριών MVS Mambo Coated Dumbbell AC-3298

Σταντ αλτήρων χεριών AC-3298

Το σταντ αλτήρων είναι ειδικά σχεδιασμένο για την τοποθέτηση των αλτήρων χεριών βινυλίου MVS Mambo Coated Dumbbells.

Στο σταντ τοποθετούνται 6 αλτήρες.

Περιγραφή Κωδικός AC
Σταντ Αλτήρων Χεριών AC – 3298