Σκωραμίδα πλαστική με λαβή AC – 559

Σκωραμίδα πλαστική με λαβή AC – 559