Μηχανικό Πιεσόμετρο Exacta Riester R-1350

Μηχανικό Πιεσόμετρο Exacta Riester R-1350