ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΟ 2080

‘- Παρέχει στήριξη και συμπίεση στην άρθρωση του αγκώνα, χωρίς περιορισμό της κίνησης.

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από την άρθρωση του αγκώνα.

Πιο αναλυτικά:

S23.2-26.0cm (9 1/8-10 1/4″)

M26.0-31.1cm (10 1/4-12 1/4″)

L31.1-37.5cm (12 1/4-14 3/4″)

XL37.5-43.5cm (14 3/4-17 1/8″)