Δίσκος ισορροπίας (μπλε)

Δίσκος ισορροπίας (μπλε)