ΩΜΙΤΗΣ 2072

‘- Παρέχει στήριξη και θεραπευτική θερμότητα στον ώμο.

– Επιτρέπει στον αθλητή ή στον ασθενή να επανέλθει γρήγορα σε πλήρη κλίμακα κινήσεων.

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από το στήθος.

Πιο αναλυτικά:

S81.6 – 91.8cm (32 1/8 – 36 1/8″ )

M91.8 – 101.9cm (36 1/8 – 40 1/4″ )

L101.9 – 114.6cm (40 1/8 – 45 1/4″ )

XL114.6 – 127.3cm (45 1/8 – 50 1/4″ )