ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 1029

‘- Παρέχει επιπλέον πίεση στην τραυματισμένη περιοχή.

– Ενδείκνυται σε τραυματισμούς ή για την πρόληψη αυτών.

– Μειώνει τους κραδασμούς στην τραυματισμένη περιοχή.

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από την άρθρωση του γόνατος.

Πιο αναλυτικά:

OS31.8 – 40.6cm (12 1/2 – 16″)