Συσκευή CPAP Sefam αυτόματη GoodKnight

Αυτόματη συσκευή CPAP.
Ρυθμιζόμενη πίεση από 4 έως 20 cmH2O.
Ρύθμιση πίεσης ανά 0,5 cmH20.
Χαμηλό επίπεδο θορύβου: 26 dB (A) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17510-1:2002.
Πρωτόκολλο λειτουργίας: ρυθμιζόμενο εύρος πιέσεων.
Χρόνος ράμπας: 0 έως 30 λεπτά με βήματα των 5 λεπτών.
Λειτουργία Ι Ramp.
Λειτουργία Comfort Calibration Plus (CC+).
Πίεση άνεσης ράμπας: 4 cmH20 έως την συνταγογραφούμενη από το γιατρό, πίεση.
Διαστάσεις: 14.4 cm πλάτος x 19.8 cm βάθος x 7.9 cm ύψος.
Βάρος: 720 gr (χωρίς τροφοδοτικό).