Συσκευή Bipap Prisma 25SΤ Lowenstein

Εύρος : IPAP 4 – 25 hPa

Λειτουργίες Ράμπας : (softSTART), Αυτόματης Εκκίνησης/Τερματισμού (autoSTART-STOP)
Επίπεδο θορύβου : 26,5 db(A)
Μεγάλη έγχρωμή oθόνη aφής
Nέας τεχνολογίας (FOT) διαχωρισμού Κεντρικών και Αποφρακτικών Απνοιών
Νέα αυτόματη συχνότητα backup PRIO S+ και δυνατότητα προκαθορισμένων συχνοτήτων
Νέοι παραμετροποιήσιμοι σκοποί θεραπείας (Scope): OSAS, HYPOV,OVERLAP
Απεικόνιση δεδομένων θεραπείας 14 ημερών σε Υψηλή Ανάλυση και εκτενή δεδομένα 365 ημερών στην Κάρτα SD
Λειτουργία TriPAP (προαιρετικά)
Αυτόματα Trigger (προαιρετικά)