Συσκευή auto BiPAP T-25A GII RESmart BMC

Το RESmart G II BPAP T-25A ανήκει στην δεύτερη γενιά συσκευών ΒΡΑΡ παροχής δύο επιπέδων πίεσης αέρα του κορυφαίου κινέζικου κατασκευαστικού οίκου BMC Medical, με εργονομικό σχεδιασμό και έξυπνες τεχνολογίες που συμβάλλουν σε μία αποτελεσματική μη επεμβατική αντιμετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας και του βαρέως συνδρόμου της άπνοιας στον ύπνο. Διαθέτει έγχρωμη LCD οθόνη 3,5” με διαγραμματική απεικόνιση της ροής και της πίεσης και είναι εφοδιασμένο με τη λειτουργία iCode II για την απομακρυσμένη ανάκτηση των δεδομένων της θεραπείας μέσω εφαρμογών σε smartphone κινητά (Google play, APP store).

Τρόποι λειτουργίας : CPAP, S, AutoS

Βασικά Χαρακτηριστικά

• Ti Min & Ti Max ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τον εισπνεόμενη χρόνο και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας
• παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των παρακάτω παραμέτρων: όγκος αερισμού (tidal volume), αναπνευστικός ρυθμός (BPM), αερισμός ανά λεπτό (Minute Ventilation) & διαρροή αέρα.
• αυτόματη αντιστάθμιση διαρροών αέρα και προσαρμογής ύψους
• συναγερμός ειδοποίησης σε περίπτωση μεγάλων διαρροών αέρα, αποσύνδεσης κυκλώματος και διακοπής ρεύματος
• τεχνολογία Eco Smart μέσω του προαιρετικά ενσωματωμένου θερμαινόμενου υγραντήρα H60 για την παροχή βέλτιστης θερμοκτασίας και υγρασίας
• λειτουργία iCode για την συλλογή των θεραπευτικών δεδομένων
• λειτουργία RESlex για την μείωση της εισπνευστικής πίεσης κατά την διάρκεια της εκπνοής
• δυνατότητα τακτικής καταγραφής του κορεσμού οξυγόνου SpO2 και των καρδιακών παλμών μέσω του ειδικού κιτ SpO2
• δυνατότητα ανάγνωσης των θεραπευτικών δεδομένων της προηγούμενης νύχτας με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το RESmart G II BPAP T-25A είναι μια αξιόπιστη και ταυτόχρονα οικονομική αναπνευστική συσκευή Bilevel Auto για ασθενείς που χρειάζονται δύο επίπεδα θεραπευτικών πιέσεων (εισπνευστική και εκπνευστική πίεση αυτόματης ρύθμισης), με τεχνολογικές δυνατότητες που συναντώνται σε πολύ ακριβότερα μοντέλα.