ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΩΜΟΥ 1072

‘- Παρέχει συμπίεση και στήριξη στον ώμο βοηθώντας στην θεραπεία, δημιουργώντας θεραπευτική θερμότητα στον ώμο. Ελαχιστοποιεί ενδεχόμενα μελλοντικών τραυματισμών.

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από το στήθος.

Πιο αναλυτικά:

S83.2 – 93.3cm (32 3/4 – 36 3/4″)

M93.3 – 103.5cm (36 3/4 – 40 3/4″)

L103.5 – 113.7cm (40 3/4 – 44 3/4″)

XL113.7 – 126.4cm (44 3/4 – 49 3/4″)