ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΡΠΟΥ – ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ 2083

‘- Παγκοσμίου τύπου σχεδιασμός που ταιριάζει στο αριστερό ή το δεξί χέρι.

– Παρέχει ομαλή συμπίεση και στήριξη.

Μέτρηση: Μετρήστε την περιφέρεια του καρπού.

Πιο αναλυτικά:

OS14.0 – 22.9cm (5 1/2 – 9″)