Ροόμετρο Mini Wright

Ροόμετρο Mini Wright
Μετρητής μέγιστης εκπνευστικής ροής υψηλών προδιαγραφών
Προσφέρει αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση του άσθματος
Λογαριθμική κλίμακα με εύρος μέτρησης 60 – 800 lt / min
Διαθέτει χρωματική ταξινόμηση, κατάλληλη για την παρακολούθηση των αλλαγών στη λειτουργία των πνευμόνων
Κατάλληλο για χρήση σε παιδιά και ενήλικες
Προτείνεται για οικιακή και επαγγελματική χρήση
Διατίθεται και σε παιδικό μοντέλο!!