ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 1130

‘- Δύο στηρίγματα στο μέσο και στα πλάγιο παρέχουν στήριξη και σταθερότητα για το γόνατο.

– Η κατακράτηση θερμότητας και η στήριξη που παρέχει, μειώνουν το ενδεχόμενο τραυματισμού.

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από την άρθρωση του γόνατος.

Πιο αναλυτικά:

OS31.8 – 40.6cm (12 1/2 – 16″)