ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΧΤΥΛΟΥ 3280

Περιγραφή

– Δεν εμποδίζει την κίνηση των αρθρώσεων του δαχτύλου.
– Εύκολος έλεγχος χρώματος του δαχτύλου.

Μέτρηση: Μετρήστε το ύψος και το πλάτος του δαχτύλου στο μεγαλύτερο σημείο του (πιο κοντά στην παλάμη).