ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ 1281

‘- Αυξάνει τη θερμοκρασία στην περιοχή του καρπού.

– Οι ελαστικές ταινίες παρέχουν επιπρόσθετη σταθερότητα κατά τις κινήσεις.

Πιο αναλυτικά:

One Size 12.7 – 22.9cm (5 – 9″)