ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ 1281

Περιγραφή

– Αυξάνει τη θερμοκρασία στην περιοχή του καρπού.
– Οι ελαστικές ταινίες παρέχουν επιπρόσθετη σταθερότητα κατά τις κινήσεις.

Πιο αναλυτικά:
One Size 12.7 – 22.9cm (5 – 9″)