ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ 1081

‘- Βοηθά στην απάλειψη του πόνου μέσω εφαρμογής πίεσης πάνω σε τραυματισμένους καρπούς.

– Διασφαλίζει την άνετη προσαρμογή και σταθεροποίηση κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων.

– Παρέχει ισχυρή στήριξη γύρω από την τραυματισμένη περιοχή.

Πιο αναλυτικά:

One Size 12.7 – 22.9cm (5 – 9″)