ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ 1081

Περιγραφή

– Βοηθά στην απάλειψη του πόνου μέσω εφαρμογής πίεσης πάνω σε τραυματισμένους καρπούς.
– Διασφαλίζει την άνετη προσαρμογή και σταθεροποίηση κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων.
– Παρέχει ισχυρή στήριξη γύρω από την τραυματισμένη περιοχή.

Πιο αναλυτικά:
One Size 12.7 – 22.9cm (5 – 9″)