ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ 1082

‘- Παρέχει συμπίεση για αδύναμους ή καταπονημένους καρπούς.

– Ράβδος νάρθηκα που μπορεί να επανατοποθετηθεί και να ταιριάξει είτε στο αριστερό ή στο δεξί.

Πιο αναλυτικά:

S14.0-15.9cm (5 1/2-6 1/4″)

M15.9-18.4cm (6 1/4-7 1/4″)

L18.4-21.0cm (7 1/4-8 1/4″)

XL21.0-23.5cm (8 1/4-9 1/4″)