ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ – ΧΕΡΙΟΥ 4182

‘- 2 αλύγιστες ζώνες που παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στον καρπό.

– Με ενσωματωμένη μια διαμορφωμένη μεταλλική ράβδο παλάμης, η οποία χρησιμοποιείται για να διατηρεί τον καρπό και το χέρι σε καθορισμένη θέση.

– Αριστερό ή δεξί.

Πιο αναλυτικά:

S13.1-17.1cm (5-6 3/4″)

M17.1-21.6cm (6 3/4-8 1/2″)

L21.6-30.5cm (8 1/2-12″)