ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 4139

‘- Παρέχει σταθερότητα στο τραυματισμένο ή ασταθές γόνατο επιτρέποντας την κανονική κίνηση της άρθρωσής του με κανονικές ρυθμίσεις ελέγχου εντός επιλεγόμενης κλίμακας.

– Ημισυμπαγές πλαίσιο και ισχυρές ζώνες που αποτρέπουν την περιστροφή και τη μετατόπιση του ορθοστάτη.

– ΜΗΚΟΣ: 20″ 18″

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από την άρθρωση του γόνατος.

Πιο αναλυτικά:

OS45.7 – 73.7cm (18 – 29″)