ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 4039

‘- Παρέχει σταθερότητα στο τραυματισμένο ή ασταθές γόνατο επιτρέποντας την κανονική κίνηση της άρθρωσης του γονάτου με κανονικές ρυθμίσεις ελέγχου εντός επιλεγόμενης κλίμακας.

– Για χρήση μετά από χειρουργείο γονάτου ή μετεγχειρητική αποκατάσταση.

– Ρυθμίσεις οπό 0-120 μοίρες ευλυγισία και μεταξύ 0-75 μοίρες έκταση σε τμήματα των 7,5 μοιρών.

– Με μηχανισμούς για ομοιόμορφη συμπίεση και στήριξη.

– ΜΗΚΗ:18″,22″(55cm),26″(67cm).

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από τη μέση.

Πιο αναλυτικά:

OS43.2 – 71.1cm (17 – 28″)