Μηροκνημικός Νάρθηκας

Εξοπλισμένος με μικρούς μεντεσέδες που δεν γδέρνουν το δέρμα. Κλειδώνει γρήγορα σε 0,10,20,30,45,60,75 και 90 μοίρες.

ΜΗΚΟΣ: 55cm

Ο μηροκνημικός νάρθηκας διαθέτει πλούσια ποικιλία θέσεων (10 καμπτικές και 8 εκτατικές) και είναι σχεδιασμένος ειδικά για μετεγχειρητική ακινητοποίηση και σύντομη απoκατάσταση.