Μάσκα Παροχής Οξυγόνου Ενηλίκων Venturi

Η μάσκα Venturi χρησιμοποιείται κλινικά για την διόρθωση της υποξυγοναιμίας που συνοδεύεται απο υπερκαπνία, καθώς επίσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε άτομα με χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες (ΧΑΠ), στα οποία μεγάλες πυκνότητες ιατρικού οξυγόνου σε παρατεταμένη χρήση μπορεί να είναι επιζήμιες.

Η μάσκα παροχής οξυγόνου τύπου Venturi αποτελείται από μια μάσκα με δυο μεγάλες οπές στα τοιχώματα της και σπειροειδή σωλήνα μήκους 15cm, που συνδέεται στο άκρο της, ενώ το άλλο άκρο συνδέεται σε ένα κεντρικό ακροφύσιο με πολύ στενό στόμιο απ’ όπου διοχετεύεται το οξυγόνο και δημιουργεί μέσα στη μάσκα υποατμοσφαιρική πίεση, εξαιτίας της οποίας εισέρχεται και ατμοσφαιρικός αέρας από μικρές διόδους που υπάρχουν στη βάση του ακροφυσίου.

Η σχέση ροής και διαμέτρου της εξόδου και εισόδου του αέρα στις μάσκες Venturi έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργεί μια συνολική ροή αερίου, μεγαλύτερη από τις εισπνευστικές ροές του ασθενή και με σταθερή συγκέντρωση. Τελικά, με την εναλλαγή ακροφυσίων διαφόρων διαμέτρων, ο ασθενής εισπνέει τη χορήγηση συγκεκριμένων και με μεγάλη ακρίβεια συγκεντρώσεων οξυγόνου (24%-50%), ανεξάρτητα από τον ρυθμό ή το βάθος της αναπνοής. Περίσσευμα αερίου φεύγει από τη μάσκα μέσα από τις μεγάλες οπές, παίρνοντας μαζί και το εκπνεόμενο διοξείδιο του άνθρακα, αποκλείοντας έτσι την επανεισπνοή του.