ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ 2061

‘- Παρέχει στήριξη και μεταβαλλόμενη συμπίεση στο ιερό οστό και την περιοχή της σπονδυλικής στήλης πέριξ του ιερού οστού.

– Χρησιμοποιείται για θεραπευτική ή προφυλακτική στήριξη.

– Ιδανική για την αθλητιατρική.

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από τη μέση.

Πιο αναλυτικά:

OS66.0-91.4cm (26 – 36″)