ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 1124

‘- Με ανοικτή επιγονατίδα για την ελάττωση της πίεσης.

– Με αποκλειστικά ενισχυμένο σταθεροποιητή επιγονατίδας για αποφυγή των μετατοπίσεων.

– Η κατακράτηση θερμότητας και η στήριξη ελαττώνουν το ενδεχόμενο τραυματισμού ή διαστρέμματος.

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από την άρθρωση του γόνατος.

Πιο αναλυτικά:

OS31.8 – 40.6cm (12 1/2 – 16″)