Απολυμαντικά – Αντισηπτικά Σπρέϊ

Περιγραφή

Απολυμαντικά καi αντισηπτικά για την απολύμανση & αντισηψία χεριών, απολύμανση επιφανειών, απολύμανση και καθαρισμό ιατρικών εργαλείων και ιατρικών μηχανημάτων.