ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΙ ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2049

‘- Ρυθμιζόμενες ζώνες μηρού για βέλτιστη προσαρμογή, επιτρέπουν την ελεγχόμενη προσαρμογή.

– Παρέχει συμπίεση γύρω από την προβληματική περιοχή με κατευθυνόμενη συμπίεση πάνω στη κήλη, μειώνοντας έτσι την βουβωνική κήλη.

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από την λεκάνη.

Πιο αναλυτικά:

S70.5-80.6cm (27 3/4-31 3/4″)

M80.6-92.1cm (31 3/4-36 1/4″)

L92.1-103.5cm (36 1/4-40 3/4″)

XL103.5-114.9cm (40 3/4-45 1/4″)