ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 4130

‘- Οπίσθιοι νάρθηκες αλουμινίου για κατάλληλη θέση του γόνατος.

– Μετατραυματική και μετεγχειρητική ακινητοποίηση της άρθρωσης του γόνατος σε εκτατική θέση.

– Σταθεροποιεί μετά από κάταγμα ή χειρουργείο.

Μέτρηση: Μετρήστε γύρω από την άρθρωση του γόνατος.

Πιο αναλυτικά:

OS42.7 – 76.2cm (18 – 30″)