ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

Περιγραφή

Ανταλλακτικό αερόστρωμα συμβατό με όλες τις αντλίες πλήρωσης.Διαστάσεις: 200x90x7cm (σε πλήρη έκταση)